Newsletter

Breaking News

Mga Kasalagdunan Pankatalwasan sa Panahon san BagyoYana nga panahon san tag-uran, aton siguraduhon an kalibrehan san aton pamilya ngan komunidad sa maraot nga epekto san mga pagbagyo o pagbaha. 

Aadi an pira nga pahinumdom tikang sa gobyerno probinsyal pinaagi san Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office:

1. Kon may bagyo, permanenti mamati sa iyo mga radyo ug telebisyon mahiunong sa mga importante nga balita sa panahon. Siguraduhon ta nga pirmi kita informed sa nahihitabo sa aton panahon. 
2. Likayan an pamasyada sa salog, ug ligid sa baybayon kay posible nga maghataas an tubig o magdagko an balod.
3. Parig-unon sin masarig nga kahoy an mga parte san balay nga angay tukuron.
4. Mag andam sin mga pagkaon nga madali la lutuon sugad san mga delata og cup noodles. 
5. Mag andam sin tubig nga inumon, kay posible nga magrigsok o mawara an tubig sa iyo bombahan o magsara an mga tindahan. 
6. Mag-andam sin flashlight nga may baterya in kaso mawara an kuryente mayaon magagamit. 
7. Kitaon kun may mga parte san iyo balay nga posible ig lupad san hangin sugad san iyo bubong, an iyo mga alad ngan kun nano pa.
8. Permanenti maging kalmado sa ngatanan nga oras ngan mamati sa balita sa radyo ngan telebisyon. 
9. Kun kinahanglan niyo mag ebakwit, isara an ngatanan nga bintana, parungon an kuryente o main switch, isara sin maupay an tangke san gasul, igtago sin maupay an mga importante nga mga gamit og dokumento, isara an purtahan san iyo balay.
10. Kun mag eevacuate, ayaw kalimot pagdara sini nga mga masunod: radyo nga may baterya, kandila og posporo, tubig ngan pagkaon nga maabot tulo kaadlaw, plaslayt nga may baterya, first aid kit inkaso may masamaran sa iyo, mga bado ngan pagkaon san mga bata, bado pan hagkot ug taplak, pisi o higot.
#RISE_NorthernSamar
#PadayonAnPaglaom
#NortehanonMarigonMainuswagonMalipayon
-- Northern Samar PIO

For more news and updates, visit:
 ►http://northernsamar.gov.ph
 ►http://nsamarpio.online

 Subscribe to our YouTube account: ►https://www.youtube.com/channel/UCRkURQbWNWtVo9rrAIdnlnA

 Like our Facebook page:
►PIO: https://www.facebook.com/NorthernSamarPIO 

Follow us on Twitter:
 ►https://twitter.com/nsamarpio

No comments

close(x)

Covid-19 Update

New Recoveries: 0
Total Recoveries: 1,342
Deaths: 23
New Cases: 2
Active Cases: 8
Total Cases: 1,373