Newsletter

Breaking News

MGA ANGAY HIMUON KON MAYAON SIN BAHA


Maging alerto kita labi na kay panahon yana san tag-uran ngan mga bagyo. Dapat naton mahibaruan an mga dapat himuon kon mayaon sin baha ngan kun diin na mga lugar an delikado sa baha.

Aadi an pira nga pahinumdom tikang sa gobyerno probinsyal pinaagi san Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office:

1. Pirme nga mamati san mga pasabot san otoridad sa radio ngan telebisyon ngan pag-andam sin debaterya nga radio

2. Kon an gin-iistaran in harani sa salog, kinahanglan nga kumadto dayon sa hitaas nga lugar basi dire maabutan san paghitaas san tubig.

3. Kon mayaon sin pasabot sin bagyo, tukuran o higutan sin pisi an mga parte san balay nga posible ig-anod san baha.

4. Parunga an main switch san kuryente.

5. Mag andam sin mga pagkaon nga madali la lutuon sugad san mga delata og cup noodles.

6. Lutuon sin maupay an pagkaon kon mayaon sin baha tungod nga mayaon mga bakterya nga dire dali-dali nga namamatay durante san baha.

7. Pakaladkaran sin maupay an mga inumon nga tubig sa panahon ngan kahuman san baha agud makalikay sa mga sakit nga dara san kontaminado nga tubig o water-borne diseases.

Kon kinahanglan mag-evacuate sa panahon san pagbaha, tigamni an mga masunod:

a. Maglikay san mga abrido nga mga imburnal ngan iba pa nga agihan san tubig. Kon may baha, an sigad ngan an kanal in makuri maimdam.

b. Kinahanglan nga likayan an mga sigad pakadto sa salog kon mag-evacuate.

c. Kon magamit sin pisi sap ag-evacuate, didto ighigot an pisi sa lugar nga gintitikangan san sulog san stubig ngan ayaw pagbuhi sa pisi. An sayo nga kamot in permanente nga nakakapot sa pisi.


Mga lugar nga delikado sa Baha:

1. Nagsasanga nga mga salog og sapa tikang sa bukid
2. Planado og patag ngan hamubo nga lugar
3. Tulay
4. Ligid san dagat
5. Ligid san salog o riverbank
6. Lala-o ngan kasabangan o mouth of the river
For more news and updates, visit:
 ►http://northernsamar.gov.ph
 ►http://nsamarpio.online

 Subscribe to our YouTube account: ►https://www.youtube.com/channel/UCRkURQbWNWtVo9rrAIdnlnA

 Like our Facebook page:
►PIO: https://www.facebook.com/NorthernSamarPIO 

Follow us on Twitter:
 ►https://twitter.com/nsamarpio

No comments

close(x)

Covid-19 Update

New Recoveries: 5
Total Recoveries: 1,402
Deaths: 28
New Cases: 9
Active Cases: 70
Total Cases: 1,500